BrandBrandsikring af byggeri

Overfor myndighederne skal du som bygherre kunne fremvise hvorledes du har sikret din bygning mod brand, samt hvorledes brandberedskabet har adgang til bygningen. Her kan jeg bistå med rådgivning og udarbejdelse af bl.a. brandplaner og brandsikring.

For et alm. etfamiliehus uden vandret lejlighedsskel behøver du ikke at få tilknyttet en certificeret brandrådgiver, men du skal dog alligevel overfor myndighederne kunne dokumentere din brandsikring.