StructureVirkefelt

Mit primære virkefelt er private bygherrer, som ønsker at bygge nyt, bygge om, bygge til eller at renovere. Mit ansvarsområde dækker alt indenfor lav og middel konstruktionsklasse, som dækker bl.a. 1- og 2-etagers bygninger med moderate spændvidder, sam et-familieshuse uden vandret lejlighedsskel, og hvor konstruktionsklassen er lav kompleksitet, som for det meste netop omfatter bl.a. parcelhuse.